Ważne informacje i adresy

STAWKI PODATKOWE

Osobista kwota wolna od podatku (Personal Allowance) w zależności od wieku dla lat podatkowych (Tax Year) 2015-16 i 2016-17

Rodzaj zwolnienia                                                                                                      2015-16                   Zmiana               2016-17

Osobista kwota wolna od podatku (dla osób poniżej 65 lat)                              £10.600                   +£400                   £11.000

Osobista kwota wolna od podatku (dla osób w wieku 65-74 lata)                     £10.600                                                £11.000

Osobista kwota wolna od podatku (dla osób w wieku 75 lat i powyżej)           £10.660                                                £11.000

Górna granica dochodu dla kwoty wolnej od podatku1                                      £100.000                                              £100.000

Małżeńska kwota wolna od podatku (dla osób w wieku 75 i powyżej)             £8.355                                                   £8.355

Górna granica dochodu dla kwot wolnych od podatku w zależności od

wieku2                                                                                                                          £27.700                                                  £27.700

Małżeńska kwota wolna od podatku – minimalna suma                                   £3.220                                                     £3.220

Osobista kwota wolna od podatku dla ociemniałych                                         £2.290                                                    £2.290

Osobista kwota wolna od podatku (Personal Allowance) zmniejsza się o £1 za każde £2 dochodu powyżej £100.000.