Ważne informacje i adresy

STAWKI PODATKOWE

  • Podatek dochodowy 2016/2017 (Income Tax)

  • Składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) – stawki (Rates) i kwoty zwolnień (Allowances)

  • Stawki podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax)

  • Stawki podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) i roczna kwota wolna od podatku (Annual Tax-Free Allowance, Annual Exempt Amount)