Usługi księgowe

PARTNERSHIP

Partnership jest to zawiązanie spółki cywilnej pomiędzy dwoma wspólnikami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej, to znaczy że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, chyba że umowa spisana pomiędzy nimi mówi inaczej. 

Przy zakładaniu spółki należy sporządzić umowę regulującą strukturę spółki, zobowiązania wspólników oraz sposoby rozwiązywania kwestii spornych. Jeśli taka umowa nie została spisana wszelkie kwestie sporne będą regulowane The PartnershipAct z 1890.

Przy zakładaniu spółki każdy ze wspólników musi zarejestrować się HM Revenue and Customs jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dla celów self-assessment. Wiąże się to z obowiązkiem rozliczania się za każdy rok podatkowy. 

Partnership musi zostać zgłoszony do HMRC aby uzyskać numer referencyjny, który to umożliwi składanie rozliczeń podatkowych spółki.

Rezerwuj termin

Zaplanuj online. To łatwe, szybkie i bezpieczne.