Ważne informacje i adresy

PODATKI I ŚWIADCZENIA

Nieruchomości

Nieruchomość, a podatek z tytułu zysków kapitałowych (Capital Gains Tax)

W kwestii podatku z tytułu zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), który jest należny w momencie zysku ze sprzedaży, przekazania lub wymiany aktywów, w tym również nieruchomości, obowiązują następujące zasady:

  • Zysk ze sprzedaży głównego miejsca zamieszkania (Principal private residence) jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), pod warunkiem, że chodzi o jedyną i główną rezydencję w czasie całego okresu posiadania nieruchomości, lub od 31 marca 1982 roku. Różne zasady pozwalają nie uwzględniać okresów tymczasowej nieobecności w głównym miejscu zamieszkania.

  • W przypadku posiadania więcej niż jednego domu, można w ciągu dwóch lat od nabycia drugiej nieruchomości, wybrać główne miejsce zamieszkania (Principal private residence). Jest to ważna decyzja, ponieważ tylko zysk ze sprzedaży głównego miejsca zamieszkania, jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).

Jeżeli dom był głównym miejsce zamieszkania na potrzeby podatku od zysków kapitałowych przez pewien czas, ostatnie trzy lata tego okresu, traktuje się jako zamieszkałe przez właściciela. Jest to korzystne dla pary małżeńskiej, która zamierza wspólnie posiadać nieruchomość niezwolnioną z podatku od zysków kapitałowych, ponieważ każdy z nich będzie miał prawo do rocznego zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

  • Jeżeli nieruchomość jest częściowo używana do prowadzenia działalności gospodarczej (partial use for business), odsetki od odpowiedniej części pożyczki na zakup nieruchomości, można zaliczyć w poczet kosztów firmy. W takiej sytuacji traci się jednak, odpowiedni procent zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), w momencie sprzedaży nieruchomości. Z drugiej strony, jeśli żadne pomieszczenie w nieruchomości nie jest w pełni wykorzystane na prowadzenie działalności gospodarczej, zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych jest zachowane w całości.

  • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych obejmuje również hektar (ok. 1,2 akra) terenu przylegający do nieruchomości. Większy obszar może być zwolniony z podatku, jeżeli jest to zgodne z wielkością i charakterem domu. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeśli dom jest sprzedany jako pierwszy, a ziemia w późniejszym czasie.