Ważne informacje i adresy

PODATKI I ŚWIADCZENIA

Spadek i darowizna

Planowanie majątkowe

Niewielu z nas chętnie myśli o umieraniu, ale również nikt z nas nie chciałby żyć ze świadomością, że źle zabezpieczył rodzinę na wypadek swojej śmierci. Bliskich można zabezpieczyć na dwa podstawowe sposoby – poprzez darowiznę (Gift) jeszcze za życia, lub odpowiedni testament (Will), który reguluje sprawy majątkowe po śmierci. Obowiązujące w obydwu przypadkach ustawodawstwo, wymaga starannego planowania z odpowiednio długim wyprzedzeniem czasowym.

 

Nigdy nie jest za wcześnie, aby rozpocząć proces przekazywania majątku wybranym osobom. Najlepiej uczynić to jeszcze za życia. Obowiązuje, bowiem zasada, że czym wcześniej przekażemy majątek beneficjentom, przykładowo dzieciom, tym mniejszy zapłacimy podatek spadkowych (IHT: Inheritance Tax). Majątek do wartości £325.000 jest zwolniony z podatku spadkowego. Jednakże, wszystko powyżej tej sumy, jest obciążone wysokim, bo 40% podatkiem spadkowym (IHT). Darowizny poczynione do 7 lat przed śmiercią, dolicza się niejako z powrotem, do wartości majątku zmarłego, ale są one częściowo zwolnione z podatku spadkowego (IHT), dlatego warto z tych ulg skorzystać.

 

Aktualne progi i stawki podatku spadkowego (IHT)

 

Aktualne progi podatku spadkowego (Inheritance Tax Threshold)                                              2009-10                2010-11

Próg podatkowy, do którego wysokości spadek jest zwolniony z podatku

spadkowego (Nil Rate Band)

                                                                                                                                                                   £325.000£            325.000

Próg podatkowy, do którego wysokości spadek pary małżeńskiej lub partnerskiej jest zwolniony z podatku spadkowego                                                                                                                                            £650.000             £650.000

                                     Stawki podatku spadkowego (Inheritance Tax Rates)

Majątek powyżej progu podatkowego, przekazany po śmierci lub

w ciągu 7 lat przed śmiercią                                                                                                                   40%                          40%

 

Ulgi podatkowe w przypadku przekazania majątku jeszcze za życia (Lifetime Gifts)

Lata przed śmiercią, kiedy nastąpiło przekazanie majątku:                           0 -3    3 – 4     4 – 5    5 – 6      6 – 7

Wysokość redukcji podatku spadkowego (IHT)                                                 0%      20%     40%      60%     80%

 

Jak widać chociażby, z powyższej tabeli, im wcześniej przekaże się spadek, tym większa szansa pełnego wykorzystania dostępnych ulg podatkowych. Chodzi oczywiście o to, aby beneficjenci otrzymali jak największą kwotę spadku lub darowizny. Nie ma, bowiem nic bardziej przygnębiającego jak świadomość, że ogromna część majątku, na który ciężko pracowało się przez całe życie, trafi do państwowej szkatuły. Niestety jest to bardzo częsta sytuacja, która wynika z lekceważenia i przesuwania na później, planowania spadkowego i darowizn.

 

Ważnym jest również, aby przekazując majątek dzieciom lub wnukom, zabezpieczyć siebie i współmałżonka na starość, o czym wielu zapomina. Zachowanie tych zasad wymaga znacznych umiejętności i dalekowzroczności jak również dobrej znajomości systemu podatkowego.

 

Capital Business Links Ltd oferuje pełny zestaw usług, które pozwalają korzystnie rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, w tym między innymi:

  • Pomoc przy sporządzaniu i przeglądaniu testamentu (Will)

  • Pełne wykorzystanie zwolnień i niższych stawek podatkowych przy przekazywaniu majątku za życia (lifetime transfers)

  • Zoptymalizowanie przekazów pomiędzy małżonkami, poczynionych za życia (lifetime transfers between spouses)

  • Przepisywanie gospodarstw rolnych lub majątku firmowego (Business property)

  • Przekazywanie aktywów do majątku powierniczego (Trust)

  • Organizacja odpowiedniego ubezpieczenia na życie (Life anssurance) w celu pokrycia ewentualnych obciążeń z tytułu podatku spadkowego (Inheritance Tax).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dzięki skutecznemu planowaniu spadkowemu, obecnie zaledwie 5 procent dziedziczonych majątków jest obciążona podatkiem spadkowym (IHT). Radzimy jak najszybciej rozpocząć planowanie spadkowe, bo to pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy, które w przeciwnym razie mogą trafić do skarbu państwa w formie podatku spadkowego.

 

Aby uzyskać więcej informacji i sprawnie przeprowadzić przekazanie majątku, prosimy o kontakt z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.