Usługi księgowe

EMPLOYMENT

TAX Refund jest to zwrot nadpłaconego podatku dla osób pracujących w systemie PAYE (Pay As YouEarn). Aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku należy przedstawić P60 z zakładu pracy gdzie było się zatrudnionym na koniec roku podatkowego. O zwrot podatku można się starać do 5 lat wstecz.

 

Jeśli zakończyłeś pracę w UK i wyjechałeś lub chcesz wyjechać do innego kraju, o zwrot nadpłaconego podatku możesz starać się podczas trwania roku podatkowego. Aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku należy przedstawić P45 z każdego miejsca zatrudnienia w danym roku podatkowym.

 

P45 jest to druk przedstawiający wartość dochodu pracownika oraz kwotę podatku jaka została odprowadzona od dochodu. Jest to dokument wydawany przez pracodawcę po zakończeniu współpracy.

 

P60 jest to druk przedstawiający dochody oraz kwotę odprowadzonego od nich podatku w skali całego roku podatkowego, uwzględniający wszystkie firmy w których się pracowało. Jest wydawany po zakończonym roku podatkowym.

 

P46 to druk, który należy wypełnić u nowego pracodawcy w momencie, gdy nie posiada się P45 lub gdy jest to nasza pierwsza praca.

 

P11D to druk wydawany przez pracodawcę w celu udokumentowania dodatkowych korzyści jakie otrzymał pracownik z firmy, np. służbowy samochód, prywatna opieka zdrowotna itp.

 

P86 to druk, który wypełnia się w momencie pierwszego przyjazdu do UK lub gdy powraca się do UK po okresie nieobecności. Druk ten pozwalają HM Revenue&Customs  ustalić adres potrzebny do celów podatkowych i odprowadzania składek ubezpieczenia społecznego.

Po wysłaniu formularza do HM Revenue&Customs otrzymuje się status rezydenta podatkowego. Automatycznie tytuł rezydenta podatkowego nabywany jest po 183 dniach pracy w UK.

 

P85 to druk, który należy wypełnić gdy decydujemy się na opuszczenie UK. Na podstawie danych zawartych w druku urząd jest w stanie poinformować nas o dopełnieniu obowiązków podatkowych na terenie UK.

Rezerwuj termin

Zaplanuj online. To łatwe, szybkie i bezpieczne.